Poesia in dialetto bovese

LA RUGA Vui non sapiti e mancu ‘mmagginati la ruga bella di lu me’ paisi: fora alla porta stavamu ssettati cuntandu fatti pe’ fari  ddu risi. Usavamu pe’ seggi li scaluni oppuru chiddhi  vecchi bancareddhi; cogghivanu tutti di lu riuni li fimmeni cuntandu fattareddhi, La cosa chiu’ bella era la nonna, di li niputi tutta ntorniata curiusi, mbiddhati alla so’gonna,  pe’ la bella favola già cuntata, . Veniva ‘ntantu masciu Pascalinu, portandu appressu ‘na grandi allegria, standu n...

LA RUGA Vui non sapiti e mancu ‘mmagginati la ruga bella di lu me’ paisi: fora alla porta stavamu ssettati cuntandu fatti pe’ fari  ddu risi. Usavamu pe’ seggi li scaluni oppuru chiddhi  vecchi bancareddhi; cogghivanu tutti di lu riuni li fimmeni cuntandu fattareddhi, La cosa chiu’ bella era la nonna, di li niputi tutta ntorniata curiusi, mbiddhati alla so’gonna,  pe’ la bella favola già cuntata, . Veniva ‘ntantu masciu Pascalinu, portandu appressu ‘na grandi allegria, standu ncavaddhu a ‘nu  tavulinu: faciva lu re di la cumpagnia. Mbischiava fatti veri  cu mbentati di sordati Taliani e Abissini. E faciva schiattari  di risati, li parenti cu tutti li vicini. Volivanu cchiù longa la sirata li figghioli pe’ nterra ‘nginocchiati videndu chi scurava la jornata: ca tutti eranu comu ‘ncantanti. Ma poi, quando ‘Ndria, lu sangristanu, ntinnava l’ura di l’AVE MARIA, comu si fussi n’ordini sovranu, ognunu partiva pè la so’ via!                                                                                                                                                  PIETRO BORRELLO  BOVA , Dicembre 2008