Magg senza fracass

Màgg Senza fracàss, senza pretèes sém rivòo a la fin d'ul mées. Ul mès du la Madòna ma la mia faja bòna, scirèes, magiostar e fiùr forsi ul mées püssé sciùr, ul féen d'ul magéent e prufùm che 'ta fà cuntèent. Disan che l'è 'na buriana ma la düra püssé d'una setimana, la végn giò 'mè i còord di campàn e la düra di setimàn. L'è che màgg malcapàzz la finìi anca i spòorg da màzz e péna serémm in giügn 'na canutiera pirügn. Ma in d'u l'oria rinfrescoda resta la scia prufümoda, e i culùr du la prim...

Màgg Senza fracàss, senza pretèes sém rivòo a la fin d'ul mées. Ul mès du la Madòna ma la mia faja bòna, scirèes, magiostar e fiùr forsi ul mées püssé sciùr, ul féen d'ul magéent e prufùm che 'ta fà cuntèent. Disan che l'è 'na buriana ma la düra püssé d'una setimana, la végn giò 'mè i còord di campàn e la düra di setimàn. L'è che màgg malcapàzz la finìi anca i spòorg da màzz e péna serémm in giügn 'na canutiera pirügn. Ma in d'u l'oria rinfrescoda resta la scia prufümoda, e i culùr du la primavéra ta compagnan da matìn a séra. E ul màgg 'sà na và la Madona podum ammò pregà. Dino Macchi